icon اخبار روز

تحقق هشدارها، تمدید وعده‌ها 1398/12/28 (دنیای اقتصاد)

«دنیای اقتصاد» کارنامه سیاست‌گذاری و بازارها را بررسی کرد
در دوازده ماه سال ۹۸ چه رخ داد؟ مرور این دوازده ماه از ۴ قاب رویدادها، اعداد و آمار، وعده‌های مسوولان و هشدارهای کارشناسان بررسی شده است. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد در سالی که با سیل ویرانگر شروع شد و با کرونا در حال خاتمه است، چندین اتفاق ریز و درشت در عرصه اقتصاد رخ داد. از میان وعده‌ها بسیاری به سال بعد موکول شد و از میان هشدارها اکثرا در همین سال محقق شد. در این سال پرحادثه اتفاقات با سرعت و تصاعد رخ داد. از ترور سردار سلیمانی تا ساقط شدن هواپیمای اوکراینی؛ از افزایش نرخ بنزین به ۳ هزار تومان تا پیامدهای بعدی آن، از هشدارهای مکرر درباره ورود ایران به لیست سیاه FATF تا تحقق آن در ابتدای آخرین ماه سال. از وعده دو روزه شدن تعطیلی آخر هفته قبل از وزارت تا فراموشی آن بعد از رای اعتماد. از هشدارها برای پیامدهای دلار ۴۲۰۰ تا مستندات رسمی سوءاستفاده از این سیاست. هر کدام از رخدادها، شاید بار خبری یک سال را تامین می‌کرد؛ اما ۹۸ از این جهت سال پر رخدادی بود. این سال به آخر رسیده است اما کماکان پرونده برخی اقدامات برای سال جدید باز است؛ اصلاحات اقتصادی، تکمیل برخی ساختارها مانند بازار متشکل ارزی، اصلاح ساختاری بودجه، اصلاح ترکیب پایه پولی و برخی سیاست‌ها مانند آخر هفته دوروزه و... .
سال ۹۸ یک سال عمومی تلخ بود؛ چرا که بار اتفاقات تلخش به اتفاقات شیرین می‌چربید. می‌توان این سال را از ۴ قاب رویدادها، اعداد و آمار، وعده‌های مسوولان و هشدارهای کارشناسان دید. رویدادهای مهم در این سال کم نبود؛ از سیل‌های خسارت بار ابتدای سال تا شیوع بیماری کرونا به شکلی تصاعدی در پایان سال؛ از ترور سردار سلیمانی تا ساقط شدن هواپیمای اوکراینی؛ از افزایش یک‌شبه نرخ بنزین به ۳ هزار تومان تا ورود ایران به لیست سیاه FATF. هر کدام از این رخدادها، شاید بار خبری یک سال را تامین می‌کرد؛ اما ۹۸ از این جهت سال پرباری بود. نکته عجیب اینجاست که بسیاری از هشدارهایی که در این سال داده شده، به پایان سال نکشیده در عمل دیده شده است؛ همانند ورود به لیست سیاه FATF در صورت عدم تصویب لوایح مربوطه و زیان‌های دلار ۴۲۰۰ تومانی. اما از آن طرف، وعده‌ها مشمول زمان و به سال بعد موکول شدند؛ مانند بازار متشکل ارزی، تعطیلات دو روزه، اصلاح ساختاری بودجه، تغییر پایه پولی و بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی، نمونه‌ای از وعده‌های محقق نشده هستند.

<<آرشیو اخبار>>